Ramowy rozkład dnia

 

6.00 –  8.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci np. rysujemy, lepimy, układamy puzzle, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książki. Zabawy integrujące grupę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

8.00 –  8.20 –  Ćwiczenia poranne. 

 

8.20 –  8.30 – Przygotowanie do posiłku.

 

8.30 –  9.00 – Śniadanie.

 

9.00 –  9.30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. 

 

9.30 –   10.00 – Religia.  

10.00 – 10.15 - Drugie śniadanie.

10.15 – 10.45 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje wzrokową i słuchową, graficzne, usprawniające narządy mowy itd.).

10.45 - 11.10 –  Zabawy dowolne.

11.10 – 11.30 – Przygotowanie do posiłku. 

11.30 – 11.45 – Obiad - (drugie danie).

11.45 – 12.00 – Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce.

12.00 – 13.15 –  Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali).

13.15 – 13.30 – Przygotowanie do posiłku.

13.30 – 13.45 – Obiad - (zupa).

13.45 – 14.00 –  Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej – czytanie książek.

14.00 – 14.30 - Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy ruchowe z piosenką.

14.30 – 15.30 - Pobyt na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali).

15.30 - 16.30 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji