Ramowy rozkład dnia

 

6.00 – 8.20 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci np. rozmawiamy rysujemy, lepimy, układamy puzzle, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książki.

 

 8.20 – 8.30 – Przygotowanie do posiłku.

 8.30 – 9.00 –  Śniadanie.

9.00 – 9.20 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy).

 9.20 – 9.50 – Zabawy dowolne.  

 9.50 – 10.00 – Drugie śniadanie.

10.00 – 11.10 - Pobyt na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali).

11.10 – 11.30 – Przygotowanie do posiłku. 

 

11.30 – 11.45 – Obiad – (drugie danie).

11.45 – 13.30 –  Odpoczywamy – słuchamy muzyki relaksacyjnej, baśni i bajek.

13.30 – 13.45 – Wstajemy, ubieramy się – odwiedzamy łazienkę i przygotowujemy się do posiłku.   

13.45 – 14.00 – Obiad – (zupa).

 

14.00 – 14.30 – Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej – czytanie książek. Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy ruchowe z piosenką.

14.30 – 15.15 – Pobyt na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali).

 

15.15 – 16.30 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 

 

 Ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji