PAŹDZIERNIK 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.Jesień w sadzie

2.Smaczne warzywa

3.Jaki jestem

4.Moje zmysły

 1.  

DZIECKO:

 • stosuje słowa: na, pod, obok;
 • odpowiada na pytania dotyczące utworu;
 • lepi jabłuszko z masy solnej;
 • maluje palcami;
 • wymienia kolory wybranych warzyw;
 • gra na wybranym instrumencie perkusyjnym;
 • prawidłowo wskazuje i nazywa wybrane części ciała;
 • ilustruje piosenkę ruchem;
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą słuchu i dotyku;
 • rozpoznaje zabawki za pomocą dotyku i słuchu;
 • rozróżnia dźwięki- ciche i głośne;
 • rozróżnia zapachy.

 

PIOSENK   

 ,,Drzewa w lesie"  

autor: Dominika Góra 

Wicher wieje, wicher wieje,

(Podniesienie rąk i rytmiczne machanie nimi na boki)

Wszystko trzeszczy w lesie.

(Przyłożenie dłoni do ucha, nasłuchiwanie leśnych odgłosów)

Wicher wieje, wicher wieje,

(Podniesienie rąk i rytmiczne machanie nimi na boki)

Każde drzewo gnie się.

(Wyginanie całego ciała od tułowia w górę)

Raz gałązki w prawo,

(Wyciąganie prawej dłoni jak najwyżej po skosie)

Raz gałązki w lewo,

(Wyciąganie lewej dłoni jak najwyżej po skosie)

W przód i w tył, w dół i w górę

(Wyciąganie rąk i machanie nimi kolejno: z przodu, z tyłu, na dole i w górze)

Gnie się każde drzewo.

(Wyginanie całego ciała od tułowia w górę)

 

WIERSZ    

 ,, Jeżyk" 

Szuru, szuru pośród liści,

tupu, tup po trawie.

Co to, co to? Mały jeżyk!

Fu, fu, fu!

Kolczasty ma płaszczyk,

a oczy jak korale.

Szykuje się do snu.

Gdzie? Tu, tu, tu.

Bo lecą, lecą, lecą liście,

zima już tuż, tuż,

lecz pod liściastą tą pierzynką

niestraszny mu mróz! /2x