Metoda wychowawcza pozytywnej dyscypliny została oparta o badania psychologiczne austriackiego doktora i psychoterapeuty Alfreda Adlera, który jest jednym z założycieli szkoły psychologii indywidualnej.

Opiera się ona na pięciu fundamentach.

Są to: pomoc, szacunek, długofalowość, umiejętności społeczne, odkrywanie zdolności i kompetencji w aspekcie siły osobistej i autonomii.

Oprócz tego metoda obejmuje bardzo ważne narzędzia i koncepcje: wzajemny szacunek, identyfikację przekonań stojących za zachowaniami, efektywną komunikację i umiejętności rozwiązywania problemów, dyscyplinę, która uczy koncentracji na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na karaniu oraz stosowanie zachęcania (zamiast pochwały).

Można więc powiedzieć, że Pozytywna Dyscyplina to przede wszystkim pozytywne wyznaczanie reguł i uczenie dzieci tego, co uznajemy za ważne.