Metoda gimnastyki rytmicznej A.M. Kniessów

Charakterystyczne dla metody Kniessów jest użycie do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów jednocześnie, np. wstążki, szarfy, grzechotki, dzwoneczka, bębenka, przepołowionej łuski orzecha laskowego.

Cele:

  • nabywanie umiejętności kierowania ciałem poprzez ćwiczenia ruchowe
  • wyrabianiu umiejętności łączenia ruchu z muzyką i rytmem oraz manipulacji przyborem
  • wyrażanie siebie i swoich odczuć poprzez ruch rytmiczny

W tej metodzie ogranicza się mówienie, ma ona bowiem rozbudzać wyobraźnię dziecka oraz jego kreatywność. Impulsem do podejmowania jakichkolwiek działań jest muzyka.

W trakcie ćwiczeń jest dużo improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, swobody w użyciu przyborów. Towarzyszy im uczucie radości, uczenia się i nabywania kultury oraz płynności ruchu.