Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

UWAGA !

W dniach od 27.02.2023 r. do 05.03.2023 r. rodzice dzieci uczęszczających obecnie do naszego przedszkola, które chcą kontynuować pobyt w roku szkolnym 2023/24 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druki deklaracji  czytelnie wypełnione i podpisane przez obojga rodziców należy odbierać i składać u nauczycielek w grupach. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych zaświadczeń potwiedzających zatrudnienie. Natomiast w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, prosimy dołączyć oświdczenie.

Niezłożenie deklaracji do dnia 05.03.2023r.  u nauczycieli w grupy (do której uczęszcza dziecko) jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracje będą  Państwu wydawane od dnia 27.02.2023r. tj. poniedziałek.

Po wyznaczonym terminie tj. 05.03.2023r. deklaracje nie będą przyjmowane.

Do góry
Skip to content