O przedszkolu

 

Przedszkole Publiczne nr 46 w Szczecinie

otworzyło swoje podwoje

10 kwietnia 1978 roku. 

 

- Przez wszystkie lata istnienia, przyświecała nam idea tworzenia dzieciom optymalnych warunków do indywidualnego - rozwoju i czerpania radości z zabaw i zajęć. 

- Wspólnie z  rodzicami staraliśmy się wytworzyć atmosferę życzliwości i współpracy dla dobra dzieci.

- Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną systematycznie doskonalącą się i otwartą na nowe metody pracy z dziećmi.

 

W roku szkolnym 2020/2021 pracujemy na następujących programach: 

 1. ,,Program wychowania przedszkolnego" Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
 2. ,,Dziecięca Matematyka" Edyta Gruszczyk - Kolczyńska, Ewa Zielińska

 

Religia:

 1. ,,Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem"-  ks. dr Paweł Płaczek

 

Język Angielski:

 1. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu - Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

 

Programy autorskie opracowane przez nauczycielki naszego przedszkola: 

 1. Program pt. ,,Zdrowy przedszkolak"
 2. Program profilaktyczny pt. ,,Trzymaj się prosto"
 3. Program pt. ,,Mali aktorzy na małej scenie" 
 4. Program wspomagający rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej i emocjonalnej pt. ,,W świecie emocji”
 5. Program projakościowy pt. ,,Matematyczne Asy”
 6. Profilaktyka zaburzeń mowy i wspomaganie jej rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Publicznym nr 46 w Szczecinie.

 

W bieżącym roku szkolnym będziemy realizować następujący temat:

,,Kształtowanie postawy ekologicznej i oraz podejmowanie działań

na rzecz ochrony środowiska i klimatu"

 

Certyfikaty: "NOWOCZESNE NAUCZANIE, CZYLI NAUKA PRZEZ ZABAWĘ"

 

Propagujemy:

     
 

 

- „Dziecięca matematyka ” – E. Gruszczyk-Kolczyńska

 Więcej

- „Metoda Dobrego Startu” – M. Bogdanowicz

 Więcej

- Zabawy i zajęcia ruchowe wg Weroniki Sherborne

 Więcej

- Metoda Pedagogiki Zabawy - KLANZA

Więcej

- "Metoda aktywnego słuchania muzyki" - Batii Straussa

 Więcej

- Metoda Integracji Sensorycznej (SI)

 Więcej

- Metoda twórczego ruchu Carla Orffa

 Więcej

- Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

 Więcej

- Metoda gimnastyki rytmicznej A.M. Kniessów

Więcej

- Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

Więcej

- Metoda twórczego myślenia J. Ozborne - "Burza mózgów"

Więcej 

- Metoda Marii Montessori

 Więcej

-Pozytywna Dyscyplina

Więcej