Nasz dzień w przedszkolu

Poniżej prezentujemy ramowy plan dnia. Prosimy pamiętać, że plan ten może ulegać zmianom.

Grupy młodsze

GRUPA I – BIEDRONKI

8:00 – 8:20 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i potrzeb dzieci, np. rozmawiamy, rysujemy, lepimy, układamy puzzle, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książki. Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna i zespołowa o charakterze stymulacyjno- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia logopedyczne.

8:20 – 8:30 – Przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00 – Śniadanie

9:00 – 9:20 – Zintegrowana działalność edukacyjna  w oparciu o podstawę programową oraz przyjęty program wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dzieci: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

9:20 – 9:50 – Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

9:50 – 10:00 – Drugie śniadanie

10:00 – 11:10 – Pobyt na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali)

11:10 – 11:30 – Przygotowanie do posiłku.

11:30 – 11:45 – Obiad – (drugie danie)

11:45 – 13:15 – Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, baśni i bajek.

13:15 – 13:45 – Zakończenie odpoczynku, ubieranie się – doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.

13:45 – 14:00 – Obiad – (zupa)

14:00 – 15:15 – Zabawy ruchowe, dydaktyczne i dowolne według zainteresowań dzieci. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Rozchodzenie się dzieci.

 • Język angielski odbywa się w godzinach podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Religia odbywa się poza godzinami podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

*Ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji, która będzie wynikała ze zmian organizacji pracy w danym dniu.

GRUPA II – MOTYLKI

6:00 – 8:20 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i potrzeb dzieci, np. rozmawiamy, rysujemy, lepimy, układamy puzzle, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książki. Praca indywidualna i zespołowa o charakterze stymulacyjno- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia logopedyczne.

8:20 – 8:30 – Przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00 – Śniadanie

9:00 – 9:20 – Zintegrowana działalność edukacyjna  w oparciu o podstawę programową oraz przyjęty program wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dzieci: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

9:20 – 9:50 – Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

9:50 – 10:00– Drugie śniadanie

10:00 – 11:10 – Pobyt na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali)

11:10 – 11:30 – Przygotowanie do posiłku.

11:30 – 11:45 – Obiad – (drugie danie)

11:45 – 13:15 – Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, baśni i bajek.

13:15 – 13:45 – Zakończenie odpoczynku, ubieranie się- doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych.

13:45 – 14:00 – Obiad – (zupa)

14:00 – 16:00 – Zabawy ruchowe, dydaktyczne i dowolne według zainteresowań dzieci. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Rozchodzenie się dzieci.

 • Język angielski odbywa się w godzinach podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Religia odbywa się poza godzinami podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

*Ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji, która będzie wynikała ze zmian organizacji pracy w danym dniu.

Grupy starsze

GRUPA III- ŻABKI

6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i potrzeb dzieci, np. rozmawiamy, rysujemy, lepimy, układamy puzzle, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książki. Praca indywidualna i zespołowa o charakterze stymulacyjno- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia logopedyczne.

8:00 – 8:20 – Ćwiczenia poranne.

8:20 – 8:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności porządkowe i higieniczne.

8:30 – 9:00 – Śniadanie

9:00 – 9:30 – Zintegrowana działalność edukacyjna  w oparciu o podstawę programową oraz przyjęty program wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dzieci: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

9:30 – 09:50– Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

09:50 – 10:00 – Przygotowanie do drugiego śniadania- czynności porządkowe i higieniczne.

10:00 – 10:15 – Drugie śniadanie.

10:15 – 10:45 – Zintegrowana działalność edukacyjna  w oparciu o podstawę programową oraz przyjęty program wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dzieci: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:45 – 11:20 – Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:20 – 11:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności porządkowe i higieniczne.

11:30 – 11:45 – Obiad – (drugie danie)

11:45 – 12:00 – Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, baśni i bajek.

12:00 – 13:15 – Zabawy swobodne na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali), zabawy i gry ruchowe zorganizowane przez nauczyciela, zabawy tropiące, obserwacja przyrody, zabawy z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu terenowego.

13:15 – 13:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności higieniczne.

13:30 – 13:45 – Obiad – (zupa)

13:45 – 14:00 – Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej – czytanie książek.

14:00 – 16:30 – Zabawy ruchowe, dydaktyczne i dowolne według zainteresowań dzieci. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

 • Język angielski odbywa się w godzinach podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Religia odbywa się poza godzinami podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

*Ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji, która będzie wynikała ze zmian organizacji pracy w danym dniu.

GRUPA IV- PRZCZÓŁKI

6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i potrzeb dzieci, np. rozmawiamy, rysujemy, lepimy, układamy puzzle, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książki. Praca indywidualna i zespołowa o charakterze stymulacyjno- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia logopedyczne.

8:00 – 8:20 – Ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę.

8:20 – 8:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności porządkowe i higieniczne.

8:30 – 9:00 – Śniadanie

9:00 – 9:30 – Zintegrowana działalność edukacyjna  w oparciu o podstawę programową oraz przyjęty program wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dzieci: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

9:30 – 09:50– Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

09:50 – 10:00 – Przygotowanie do drugiego śniadania- czynności porządkowe i higieniczne.

10:00 – 10:15 – Drugie śniadanie.

10:15 – 10:45 – Zintegrowana działalność edukacyjna  w oparciu o podstawę programową oraz przyjęty program wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dzieci: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:45 – 11:20 – Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:20 – 11:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności porządkowe i higieniczne.

11:30 – 11:45 – Obiad – (drugie danie)

11:45 – 12:00 – Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, baśni i bajek.

12:00 – 13:15 – Zabawy swobodne na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali), zabawy i gry ruchowe zorganizowane przez nauczyciela, zabawy tropiące, obserwacja przyrody, zabawy z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu terenowego.

13:15 – 13:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności samoobsługowe i higieniczne.

13:30 – 13:45 – Obiad – (zupa)

13:45 – 14:00 – Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej – czytanie książek.

14:00 – 16:30 – Zabawy ruchowe, dydaktyczne i dowolne według zainteresowań dzieci. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Rozchodzenie się dzieci.

 • Język angielski odbywa się w godzinach podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Religia odbywa się poza godzinami podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

*Ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji, która będzie wynikała ze zmian organizacji pracy w danym dniu.

GRUPA V- MRÓWKI

8:00 – 8:20 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna i zespołowa o charakterze stymulacyjno- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia logopedyczne.

8:20 – 8:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności porządkowe i higieniczne.

8:30 – 9:00 – Śniadanie

9:00 – 9:30 – Zintegrowana działalność edukacyjna  w oparciu o podstawę programową oraz przyjęty program wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dzieci: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

9:30 – 09:50– Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

09:50 – 10:00 – Przygotowanie do drugiego śniadania- czynności porządkowe i higieniczne.

10:00 – 10:15 – Drugie śniadanie.

10:15 – 10:45 – Zintegrowana działalność edukacyjna  w oparciu o podstawę programową oraz przyjęty program wychowania przedszkolnego (rozwijanie aktywności dzieci: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:45 – 11:20 – Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:20 – 11:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności porządkowe i higieniczne.

11:30 – 11:45 – Obiad – (drugie danie)

11:45 – 12:00 – Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, baśni i bajek.

12:00 – 12:10 –Doskonalenie czynności samoobsługowych przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego (zapinanie guzików, suwaków, wiązanie sznurowadeł)

12:10 – 13:15 – Zabawy swobodne na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali), zabawy i gry ruchowe zorganizowane przez nauczyciela, zabawy tropiące, obserwacja przyrody, zabawy z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu terenowego.

13:15 – 13:30 – Przygotowanie do posiłku- czynności samoobsługowe i higieniczne.

13:30 – 13:45 – Obiad – (zupa)

13:45 – 14:00 – Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej – czytanie książek.

14:00 – 16:00 – Zabawy ruchowe, dydaktyczne i dowolne według zainteresowań dzieci. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Rozchodzenie się dzieci.

 • Język angielski odbywa się w godzinach podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Religia odbywa się poza godzinami podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

*Ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji, która będzie wynikała ze zmian organizacji pracy w danym dniu.

Skip to content