Nasz dzień w przedszkolu

Poniżej prezentujemy ramowy plan dnia. Prosimy pamiętać, że plan ten może ulegać zmianom.

Grupy młodsze
Grupy starsze
Grupy młodsze

6:00 – 8:20 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, np. rozmawiamy, rysujemy, lepimy, układamy puzzle, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książki.

8:20 – 8:30 – Przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00 – Śniadanie

9:00 – 9:20 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy).

9:20 – 9:50 – Zabawy dowolne

9:50 – 10:00 – Drugie śniadanie

10:00 – 11:10 – Pobyt na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali)

11:10 – 11:30 – Przygotowanie do posiłku.

11:30 – 11:45 – Obiad – (drugie danie)

11:45 – 13:15 – Odpoczywamy – słuchamy muzyki relaksacyjnej, baśni i bajek.

13:15 – 13:45 – Wstajemy, ubieramy się – odwiedzamy łazienkę i przygotowujemy się do posiłku.

13:45 – 14:00 – Obiad – (zupa)

14:00 – 14:30 – Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej – czytanie książek. Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy ruchowe z piosenką.

14:30 – 16:30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

*Język angielski odbywa się w godzinach podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.

Grupy starsze

6:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci np. rysujemy, lepimy, układamy puzzle, bawimy się klockami i innymi zabawkami, oglądamy książki. Zabawy integrujące grupę. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:00 – 8:20 – Ćwiczenia poranne.

8:20 – 8:30 – Przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00 – Śniadanie

9:00 – 9:30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9:30 – 10:00 – Religia

10:00 – 10:15 – Drugie śniadanie.

10:15 – 10:45 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje wzrokową i słuchową, graficzne, usprawniające narządy mowy itd.).

10:45 – 11:10 – Zabawy dowolne.

11.10 – 11.30 – Przygotowanie do posiłku.

11:30 – 11:45 – Obiad – (drugie danie)

11:45 – 12:00 – Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce

12:00 – 13:15 – Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali).

13:15 – 13:30 – Przygotowanie do posiłku.

13:30 – 13:45 – Obiad – (zupa)

13:45 – 14:00 – Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej – czytanie książek.

14:00 – 14:30 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy ruchowe z piosenką.

14:30 – 16:30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

*Język angielski odbywa się w godzinach podstawy programowej zgodnie z przydziałem godzin wynikających z arkusza organizacyjnego pracy przedszkola na dany rok szkolny.

Skip to content