Mrówki

Mrówki pracują w pocie czoła, bo niedługo czeka szkoła.

Wiedzy już jest całkiem sporo, więc ze sobą ją zabiorą.

Pisać i czytać już trochę umiemy, w szkole na pewno się odnajdziemy 🙂

Wiek dzieci: 6 latek

Liczba dzieci w grupie: 27

Marzec

Tematy kompleksowe
Czego się nauczę?
Piosenka
Wierszyk
Tematy kompleksowe

 1. Tak nam mija czas
 2. Muzyka jest wszędzie
 3. Mamy różne charaktery
 4. Wiosna, wiosna
 5. Cuda i dziwy

Czego się nauczę?

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa litery drukowane i pisane, małe i wielkie:
  • p,P; z,Z; u,U; c,C; ł,Ł
 • dzieli słowa na sylaby i na exdex64głoski
 • dostrzega zmiany zachodzące z upływem czasu i zmianami pór roku
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • wykonuje ruchy zgodnie z rytmem melodii, wyraźnie odtwarza tekst piosenki
 • stosuje słowa: najpierw, teraz, potem
 • uczestniczy w zabawach z zegarem
 • odczytuje godziny na zegarze
 • reaguje na sygnały zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski
 • kształtuje kreatywność i wyobraźnię
 • wypowiada się zdaniami na określony temat
 • maluje nastrój wybranego utworu muzycznego
 • przedstawia charakter wysłuchanej muzyki za pomocą obrazków
 • obrazuje graficznie odejmowanie jako ubywanie
 • rozpoznaje zapis odejmowania
 • utrwala umiejętność grupowania i układania rytmu
 • wymienia części tulipana
 • uczestniczy w zabawie z piosenką, reaguje na zmiany tempa
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • rozpoznaje cyfry: 0 i 9
 • liczy w dostępnym mu zakresie
 • określa kierunki, nawigując drugą osobę; koduje ruch w symbolach
 • wie, że Ziemia jest trzecią planetą od Słońca
 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych

Piosenka

„Kto puka do drzwi?

1.Puk, puk, puk, puk, kto puka do drzwi?

Puk, puk, puk, puk, ja wiem, że to ty!!!

Puk, puk, puk, puk, ogrzewasz mi twarz

coraz więcej i mocniej co dnia.

Puk, puk, puk, puk, kto puka do drzwi?

Puk, puk, puk, puk, ach wiosno!

To ty!!! Puk, puk, puk, puk, tu ptak, a tam kwiat!

Wszystko budzi się – budzę się ja!!!

Ref. Budzę i nie marudzę,

że czasem wieje, że czasem grzmi.

Budzę i nie marudzę –

otwieram okna, uchylam drzwi.

Budzę i nie marudzę, że czasem wieje,

że czasem grzmi.

Budzę i nie marudzę –

otwieram okna, uchylam drzwi.

 1. Puk, puk, puk, puk, kto puka do drzwi?

Puk, puk, puk, puk, ja wiem, że to ty!!!

Puk, puk, puk, puk, na niebie malujesz błękity-

zachwycasz tym nas.

Puk, puk, puk, puk, kto puka do drzwi?

Puk, puk, puk, puk, ach wiosno! To ty!!!

Puk, puk, puk, puk, szczęśliwa się budzę,

bo budzi się dziś cały świat!

Ref. Budzę…

Wierszyk

„Wiosenne porządki”

Wio­sna w kwiet­niu zbu­dzi­ła się z rana,
Wy­szła wpraw­dzie tro­szecz­kę za­spa­na,
Lecz zaj­rza­ła we wszyst­kie za­kąt­ki:
– Za­czy­na­my wio­sen­ne po­rząd­ki.

Sko­czył wie­trzyk za­ma­szy­ście,
Po­oku­rzał mchy i li­ście.
Z bocz­nych dró­żek, z po­lnych ście­żek
Po­wy­mia­tał brud­ny śnie­żek.

Kra­sno­lud­ki wia­dra nio­są,
Myją zie­mię ran­ną rosą.
Chmu­ry, pły­nąc po błę­ki­cie,
Urzą­dzi­ły wiel­kie my­cie,
A ob­ło­ki mięk­ką szmat­ką
Po­le­ru­ją słoń­ce gład­ko,
Aż się dzi­wią wszyst­kie dzie­ci,
Że tak w nie­bie ład­nie świe­ci.
Bo­cian w górę po­szy­bo­wał,
Tę­czę barw­nie wy­ma­lo­wał,
A żu­ra­wie i skow­ron­ki
Po­sy­pa­ły kwie­ciem łąki,
Po­sy­pa­ły klom­by, grząd­ki
I skoń­czy­ły się po­rząd­ki.

Galerie zdjęć Mrówek

Do góry
Skip to content