Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie Zarządzenia NR 262/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.06.2018 r. oraz Uchwały NR XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.05.2018 r. i wynosi:

  • opłata za świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
    (w godzinach 9.00 – 14.00 realizacja bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego),
  • opłata za wyżywienie dziecka w wysokości 10 zł za każdy dzień roboczy.

Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie Zarządzenia Nr 3/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02.01.2023 r.

Opłatę za pobyt oraz wyżywienie dziecka w przedszkolu należy uregulować do 7-go dnia następnego miesiąca.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wpłacają na konto przedszkola:

PKO Bank Polski: 45 1020 4795 0000 9202 0278 2811
Nazwa odbiorcy:
Przedszkole Publiczne nr 46 w Szczecinie

Dokonując wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, numer grupy oraz miesiąc, za który jest dokonywana opłata.

Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka widnieje w rubryce kolumny Ogółem.

Jeśli po kliknięciu przycisku poniżej lista dokumentów nie zostanie wyświetlona, prosimy o skorzystanie z innej przeglądarki.

Do góry
Skip to content