Metoda twórczego ruchu Carla Orfa

"Jak najwięcej twórczej aktywności, swobody i radości w obcowaniu dziecka z muzyką, jak najbliżej psychiki dziecka i jego muzycznych potrzeb".

 Główne założenia oraz zalety metody:

1. Za źródło muzyki przyjmuje mowę oraz ruch - gest.

MOWA - jej przedłużeniem jest MUZYKA WOKALNA

RUCH - GEST- przedłużenie stanowi MUZYKA INSTRUMENTALNA

2. Muzyka, która powstaje jest: spontaniczna, twórcza, improwizowana, niczym nieograniczona.

3. Wprowadzenie  dziecka w otaczający świat  odbywa się w ścisłym kontakcie z muzyką.

4. Muzyka połączona jest z ruchem, gdyż nie da jej się teoretycznie poznać. Dopiero praktyka, bezpośredni kontakt zapewnia całkowite poznanie jej wartości.

5. Ruch w idei Orffa charakteryzuje się takimi cechami jak: elementarność, naturalność i z niego powstaje, rodzi się muzyka.