Metoda twórczego myślenia J. Ozborne - "Burza mózgów"

Metoda znana jako "giełda pomysłów", "fabryka pomysłów", "sesja wartościowania" lub "metoda Osborna". Może być stosowana jako rozgrzewka twórcza przed określonym zadaniem lub jako metoda rozwiązywania problemów oraz jako definiowanie pojęć przez skojarzenia.

Metoda pozwala uzyskać w krótkim czasie dużą liczbę zróżnicowanych rozwiązań jednego problemu.

 

„Burzę mózgów" należy podzielić na trzy etapy:

  • wytwarzanie pomysłów
  • ocena i analiza pomysłów według ustalonych kryteriów
  • zastosowanie pomysłów, rozwiązań w praktyce