Zabawy i zajęcia ruchowe wg Weroniki Sherborne

Główne cele metody W. Sherborne to zaspokajanie:

  • potrzeby ruchu;
  • potrzeby odprężenia;
  • potrzeby ekspresji;
  • potrzeby tworzenia.

 

Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

  • świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego;
  • świadomość przestrzeni i działania w niej;
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.