Metoda Pedagogiki Zabawy – KLANZA

Podstawowe założenie to holistyczna koncepcja człowieka, to przekonanie o możliwościach rozwojowych każdej osoby. To dlatego uważamy, że każde spotkanie TU i TERAZ wszystkim jego uczestnikom daje szansę uświadomienia sobie tego, co można zmienić, czego warto się nauczyć. Chociaż każdy ma ukształtowany potencjał osobowości, może dbać o jego doskonalenie.

W dążeniu do szczęścia i dobra można rozwijać się poprzez udział w pozytywnych zadaniach podejmowanych przez grupę. Dobre relacje i umiejętność współpracy są celem KLANZY.

Efektem stosowania naszej metody jest:

  • wzmocnienie potencjału człowieka;
  • wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności;
  • chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku zawodowym.