Opłaty

 

Opłaty za przedszkole

 

Jeśli wejdziecie Państwo na w/w zakładkę i po zalogowaniu nie będzie działać,

otwierać się prosimy o skorzystanie z innej przeglądarki.

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie Zarządzenia NR 262/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.06.2018

oraz Uchwały NR XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.05.2018 i wynosi:

  • opłata za świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę, (w godzinach 9.00 – 14.00 realizacja bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego),

Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie Zarządzenie Nr 392/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.07.2021r.  

  • opłata za wyżywienie dziecka w wysokości 8,50 zł. za każdy dzień roboczy,

Opłatę za pobyt oraz wyżywienie dziecka w przedszkolu należy uregulować do 7-go dnia następnego miesiąca

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wpłacają na konto przedszkola:

 

PKO Bank Polski 45 1020 4795 0000 9202 0278 2811

 

Dokonując wpłaty należy podać imię i nazwisko DZIECKA, numer grupy i miesiąc, za który jest dokonywana opłata.

 

 Prosimy wpłacać kwotę z rubryki ,,DO ZAPŁATY”. Nie zaokrąglać!!!