Podziękowania

Rok szkolny 2021/2022 

 ÷

Dziękujemy Tacie Lilianki N. z grupy Pszczółek oraz Zosi N. z grupy Biedronek

za naprawę furtki, bramek oraz innych napraw na boisku Gryfuś.

÷

Dziękujemy Rodzicom Łucji z grupy Żabek

za krzesła oraz mobilną tablice magnetyczną.

÷

Dziękujemy Rodzicom Hani N. z grupy Pszczółek oraz Marka N. z grupy Biedronek

za monitoring wizyjny oraz zabawki do grupy Biedronek.

÷

Dziękujemy Tacie Bartka B. z grupy Mrówek

za zrobienie szafki na tablety.

÷