Rekrutacja- nabór- deklaracje- WAŻNE INFORMACJE

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie trwała od 04.03.2024 do 22.03.2024r.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej http://www.nabor.pcss.pl/szczecin/

W dniach od 26.02.2024 r. do 03.03.2024 r. rodzice dzieci uczęszczających obecnie do naszego przedszkola, które chcą kontynuować pobyt w roku szkolnym 2024/25 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druki deklaracji  czytelnie wypełnione i podpisane przez obojga rodziców należy odbierać i składać u nauczycielek w grupach. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych zaświadczeń potwiedzających zatrudnienie. Natomiast w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, prosimy dołączyć oświdczenie.

Niezłożenie deklaracji do dnia 03.03.2024r. ( tj. niedziela)  u nauczycieli grupy (do której uczęszcza dziecko) jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracje będą  Państwu wydawane od dnia 26.02.2024r. tj. poniedziałek.

Po wyznaczonym terminie tj. 03.03.2024r.( tj. niedziela) deklaracje nie będą przyjmowane.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

W związku z tym oraz rozpoczętą rekrutacją (złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, to również udział w rekrutacji na nowy rok szkolny) Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 46 informuje, że skład grup w roku szkolnym 2024/2025 zostanie zmieniony. Kryterium przesunięcia dziecka do innej grupy jest data urodzenia. Dyrektor Przedszkola ma obowiązek zapewnić Państwa dzieciom miejsce w przedszkolu, a nie w grupie.

Listy dzieci z podziałem na grupy zostaną Państwu udostępne do 31 sierpnia 2024r. w holu przedszkola.

Informator dla Rodzicówpobierz

Skip to content