WAŻNE! Złożenie pisemnego potwierdzenia woli!!!Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na
rok szkolny 2024/25 są obowiązani do złożeniapisemnego POTWIERDZENIA
WOLI
.Dokument należy wypełnić i złożyć u dyrektora placówki w
kancelarii przedszkola  w dniach:16.04-19.04.2024 w godz. 8:00 -15:00Niezłożenie oświadczenia potwierdzenia woli w wyznaczonym
terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.Prosimy o czytelne wypełnienie dokumentu.          Dokument musi
być podpisany przez obojga rodziców.Skip to content